Hvis man ønsker de brede massers sympati, må man fortælle dem de dummeste og mest naive ting.

Adolf Hitler

Hvem Sagde Det .dk